Skip to main content

Huisregels

 • Bij binnenkomst of aanschaf van een E-ticket ga je automatisch akkoord met onze huisregels .
 • Wij kunnen je alleen toegang tot Aemstie Alive / Teenagerparty verschaffen indien je in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs. 
 • Het is wettelijk verboden om illegale middelen zoals drugs, lachgas en/of wapens te bezitten of te verhandelen. Bij constatering van bezit en/of verhandeling heeft de  organisatie en/of de beveiliging het recht je de toegang tot het terrein te ontzeggen of over te dragen aan de politie.  
 • Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan .
 • Het dragen van kleding van bepaalde voetbalclubs of andere verenigingen is niet toegestaan. 
 • Om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten tijdens de festiviteiten te beschermen hebben de veiligheidsmedewerkers het recht je te controleren c.q. fouilleren op het bezit van verboden voorwerpen.  Aanwijzingen en instructies van de (veiligheids)medewerkers dienen te worden opgevolgd. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement zal worden ontzegd. Tevens wordt er gebruikt gemaakt van een metaaldetectiepoort.
 • Wij behouden ons het recht bezoekers te weigeren indien ze onder invloed zijn van drugs en/of alcohol. 
 • Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Tevens is het niet toegestaan dat meerderjarigen alcoholische dranken doorgeven aan minderjarigen. 
 • Het is verboden om in de zalen te roken.  Roken kan buiten opde daarvoor aangewezen plaats. 
 • Dieren, alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het festivalterrein niet op. 
 • Het bezoeken van Aemstie Alive / Teenagerparty is volledig op eigen risico.
 • De Stichting Aemstie Alive houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers. 
 • Het is niet toegestaan om opnameapparatuur mee te brengen naar het evenement. 
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan. 
 • Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het  evenement zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden. 
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. 
 • Ook na afloop van het evenement zal na afloop de beveiliging toezien op het buitenterrein en parking voor orde en rust.